Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2005

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 20. ledna 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2005.

Zpráva je zaměřena zejména na činnosti při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 4. června 2005 v Hostěrádkách – Rešově. Tak jako v minulosti se jednalo o vzornou reprezentaci, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí vedoucí mládeže pan Radim Doležal ve své zprávě o mládeži.

V následujících letních měsících se členové zapojili do údržby našeho majetku. Dík patří především panu Liboru Plchovi, který se ujal nátěru lavic a stolů. Při tom mu pomáhali i někteří další členové, ale hlavně se dobrovolně zapojili i mladí hasiči.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém se zastřešením našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se nepodařilo vyřešit v loňském roce. Jako materiál byl vybrán pozinkovaný vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konupky  a výpomoci naší členské základny se podařil střechu zrealizovat. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na zastřešení.

V podzimních měsících jsme se společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasovkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na další spolupráci s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace.

Ve spolupráci s OÚ Studnice a jeho starostou panem Koutným jsme podali žádost o dotaci pro projekt nazvaný Čistá voda z pramenů studánek a potoků na Drahanské vrchovině, jehož náplní bylo, jak už z názvu plyne, vyčistit vodní toky a studánky v okolí naší obce. Projekt se dostal mezi 32 projektů z celé České republiky, ale nakonec neuspěl v posledním kole výběrového řízení.

V měsíci prosinci se náš sbor zapojil do nově vzniklé Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., která působí na území mikroregionů Drahanská vrchovina a Větrník. Cílem této skupiny je dosažení trvale udržitelného rozvoje obci mikroregionu a také spolků a sdružení, které v nich působí za užití prostředků čerpaných z fondů Evropské unie.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Radima Doležela za jeho náročnou práci při výchově mládeže, a také pana Martina Kratochvíla, který se jako nový člen zapojil jak do práce ve výboru tak i do práce s mladými hasiči. Poděkování patří také obecnímu úřadu Studnice za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Plán činnosti MH na rok 2019

Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2019

Leden

 • Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice
 • Účast na VVH za 2018
 • Hry v klubovně, případně sáňkování – podle počasí

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Účast na Uzlové štafetě– Dražovice
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet – Laser game Boskovice nebo Prostějov
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu

Duben

 • Branný závod Pístovice – 2x starší
 • Den země
 • Nácvik štafety 4×60 m
 • Příprava na PÚ – pro strojníka jednotky – příprava PS12 + vybavení

Květen

 • PÚ + CTIF – Kroužek
 • PÚ – Hlubočany
 • PÚ Luleč + 4×60 m
 • Jarní část Hry Plamen – PÚ, 4×60, CTIF – štafeta, Útok + rozhodčí 3x + řidiči 1x – doplní velitel jednotky

Červen

 • PÚ – Dražovice + 4×60 m
 • PÚ – Pustiměř + Štafeta požárních dvojic
 • PÚ  – Topolany
 • Noční závody Senetářov (okr. Blansko)

Červenec

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž

Srpen – volno, alternativně Noční závody Hostěrádky – Rešov – podle zájmu

Září

 • Začátek sezony 2019/2010
 • Noční PÚ – Pustiměř (pokud bude pořádáno)
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 2x starší

Listopad

 • Halloweenská párty s přespáním v hasičské klubovně
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 2x starší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybavení
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Ve Studnicích dne, 11.1.2018

Martin Kratochvil, vedoucí mládeže

Odkazy

Zde můžete najít odkazy na zajímavé weby s informacemi o Studnicích a hasičích.

Po kliknutí na odkaz se Vám otevřou stránky poskytovatele obsahu.

Obec Studnice

Oznámení pálení klestu

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Rady a návody pro různé situace na stránkách HZS JmK

Okresní sdružení hasičů Vyškov

Okresní odborná rada mládeže při OSH Vyškov

Aktuální počasí ve Studnicích

Výstava požární techniky

Dne 21. června jsme se podíleli s JSDH Vyškov a dalšími sbory na organizaci Výstavy požární techniky, která se pravidelně každý rok v červnu koná v areálu požární zbrojnice JSDH Vyškov za podpory města Vyškov a HZS JmK Vyškov. Na této akci byla k vidění i technika a ukázky, které si budete mít možnost prohlédnout osobně u příležitosti oslav 130 let SDH.

Vy rozhodujete, my pomáháme

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů Studnice za Vaši podporu v grantovém programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco. Náš projekt s názvem 130 let Sboru dobrovolných hasičů Studnice se v tomto programu umístil na třetím místě a získal tedy grant ve výši 10 000 Kč. Tuto částku použijeme na uspořádání oslav našeho SDH, tak jak je popsáno v popisu projektu níže. Rádi bychom Vás tedy na tyto oslavy konané ve dnech 20. a 21. července 2019 pozvali. Přijďte se podívat mezi nás a na naši techniku.

Popis projektu:

Sbor dobrovolných hasičů ve Studnicích oslaví 130 let svého působení. K této příležitosti chceme uspořádat oslavy, pozvat naše spoluobčany i významné hosty a ukázat jim alespoň část naší práce. Připravujeme ukázku hasičské techniky, činnosti dětí a mládeže, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici s prohlídkou kronik a fotografií, slavnostní schůzi s oceněním členů, taneční zábavu a mši svatou.

Byli jsme vybráni mezi tři nejlepší projekty na našem okrese.

Kontakty na SDH Studnice

Adresa sídla: Studnice 214, Studnice u Vyškova, PSČ 683 08

IČ: 65840747

DIČ: 341-65840747

Číslo účtu: 195513315 / 0300

e-mail: sdhstudnice@gmail.com

Kontaktní osoba: Aleš Procházka – starosta SDH Studnice

e-mail: prochazka.ales@email.cz

tel: 732 979 387

Oslavy 130 let od založení SDH Studnice

Na této stránce se budete dozvídat aktuální informace o přípravách a konečné podobě oslav 130 let založení našeho sboru. Zatím je zde k dispozici program oslav který je uveřejněn i na hlavní stránce. Tento program budeme postupem času dále upřesňovat.

Zatím to vypadá, že nedělní program bude zahájen o cca 30 minut později, tj. v 10:30 hod. z důvodu kolize se mší v Krásensku, která začíná v 09:15 hod.