Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2024

Leden

 •  Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice, nábor nových členů
 • Hry v klubovně, bruslení

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky – MIX mladší + starší

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu
 • Odznaky odborností

Duben

 • Branný závod – 1x mix
 • Den země
 • Podle možností PÚ

Květen

 • Aktivity v areálu za HZ
 • PÚ  Luleč + 4×60 m
 • PÚ Hlubočany – podle možností mladší a nebo starší doplněni o mladší

Červen

 • Podle kapacit – PÚ Olšany, Pustiměr ???
 • Výlet k ukončení školního roku

Srpen

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž
 • Přespání v za HZ + noční hry

Září

 • Začátek sezony 2024/2025
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic
 • Účast na školení vedoucích  – Vernika O., Adéla P. ?????

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 1 x starší – doplnit 1 x mladší

Listopad

 • Halloweenská párty
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 1x starší, 1x mladší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybavení
 • získat nové vedoucí mládeže na školení – Veronika O., Adéla P.
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody  z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Zpráva pro valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 26. ledna 2024

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2023.

V roce 2023 bylo stejně jako v minulosti naší první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Stejně jako v letech minulých, bylo hlavním zaměřením našeho sboru práce s mládeží.  Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Mladí hasiči (dále jen MH) se v průběhu roku zúčastnili několika soutěží, na kterých si mohli ověřit znalosti získané na pravidelných schůzkách. Tyto schůzky, vedené zkušenými a proškolenými instruktory, se konají převážně v pátek odpoledne. Převážně píšu proto, že na podzim se starší společně s dorostenci dohodli na úterních schůzkách, které jim více časově vyhovovaly a zároveň se netříštila pozornost instruktorů mezi starší a mladší hasiče, kteří jí potřebují více. Všichni mladí hasiči v době prázdnin pomáhali při přípravě tradiční soutěže Železný hasič, kde předvedli nacvičený požární útok. Většina dětí a mládeže si pak společně s členy zásahové jednotky vyzkoušeli i samotný závod.

 Někteří naši instruktoři pracovali během prázdnin jako instruktoři a vedoucí letních táborů pro děti, včetně tábora v Janských Koupelích a LŠI.

Jak jsem již zmínil dříve v sobotu 22. července se uskutečnil desátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Nejvíce nás jako vždy potěšila účast dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu dospělých.

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Studnice (JSDHO) byl letošní rok poměrně „klidnější“ v porovnání s minulými roky. Jednotka poskytovala čtyřikrát technickou pomoc občanům při likvidaci nebezpečného hmyzu (sršni, vosy), dvakrát technickou pomoc obci při čištění kanalizace a kácení stromu na návsi obce. Dvakrát se podílela na předlékařské první pomoci s AED (automatický defibrilátor) v Lipovci a Krásensku. Jednou jsme také vyjížděli k požáru v Otinovsi. Členové jednotky se kromě pravidelné údržby techniky účastnili nejrůznějších školení. Jednalo se o cvičení dálkové dopravy vody ve Vojenském výcvikovém prostoru u Rychtářova, kde se simuloval zásah rozsáhlého požáru v těžkém lesním terénu s převýšením. Dva naši členové absolvovali kurz pro práci s motorovou pilou, dva byli na pravidelném školení strojníků a tři na pravidelném školení velitelů. Členové jednotky absolvovali školení na předlékařskou první pomoc s automatickým defibrilátorem (AED) a použití kyslíkové terapie, které probíhalo pod vedením zkušeného instruktora z rychlé záchranné služby. Na všech těchto školeních jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací a také jsme si zopakovali již dříve nabité vědomosti. Kromě toho se členové jednotky ještě zúčastnili ukázek techniky ve Vyškově pro děti základních škol, a v Otinovsi při oslavách místního sboru. Pomáhali jsme také při zabezpečení tankovací zóny automobilové soutěže Rally Vyškov.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost. Studnice 24. ledna 2024