Hody 2023

SDH Studnice Vás zve na hodovou zábavu, která se bude konat dne 26.8.2023 od 21:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Exploze. V neděli 27. srpna se pak můžete přijít pobavit u posezení s harmonikou od 14:00 hod.

Železný hasič 2023

Dne 22. července jsme uspořádali další, tentokrát již desátý ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Počasí nám tentokrát přálo a bylo pro pořadatele i soutěžící příznivé, bez extrémních teplot, které nás trápily v minulých ročnících. Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům, závodníkům i těm nemnoha divákům, kteří nás přišli podpořit. V hlavní kategorii se na třetím místě umístil p. Rostislav Zukal, druhý byl p. Hynek Doležel ml. a první místo si vybojoval p. Bronislav Hanzl. Tentokrát si s námi mimo soutěž zazávodila i jedna žena, paní Monika Ryšavá, která si na mírně zjednodušené trati nevedla vůbec špatně. Fotogalerie z celé akce je v odkazu na konci článku.

Po dokončení závodu v hlavní kategorii odstartoval Dětský železný hasič, který nám tradičně přinesl největší zadostiučinění. Vidět na tvářích mladých a mnohdy i malých závodníků to nadšení a radost z dobře splněných úkolů na trati je prostě k nezaplacení.

Další program pokračoval ukázkou požárního útoku, v podání našich mladých hasičů.

A konečně poslední na programu bylo vytvoření pěny pro potěšení nejmladších diváků i soutěžících.

Odkaz do fotogalerie na Rajčeti

Projekt Podpora mladých hasičů Studnice aneb „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s naším projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice a poprosit Vás o Vaši podporu. S výše uvedeným projektem jsme se umístili mezi finalisty 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a postupujeme tedy do hlasovací fáze programu. Tento program vyhlašuje Nadační fond Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Celkem se v 10. kole programu zúčastnilo 553 projektových žádostí, jejichž kvalitu a přínos hodnotil odborný garant programu NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti).

O čem tedy projekt Podpora mladých hasičů Studnice je? Cílem projektu je podpořit činnost Mladých hasičů v obci Studnice u Vyškova nákupem sportovního a hasičského vybavení, které využijeme při hasičských soutěžích, výcviku a výchově mladých hasičů. V současné době máme 17 mladých hasičů a dorostenců ve věku od 7 let do 17 let. S dětmi pracujeme celoročně a scházíme se každý týden v pátek. Bohužel teď v době Covidových opatření je naše činnost omezená, ale i přesto se nám v podzimních měsících podařilo do našich řad přilákat několik mladých hasičů.

A jak můžete tedy náš projekt podpořit? Od 17. ledna do 13. února budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš projekt ve všech prodejnách v daném mikroregionu – nás se tedy týká obchodní dům Tesco Vyškov. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně mohou využít pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny. O nejvyšší nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty z našeho mikroregionu.

Více informací o programu Vy rozhodujete, my pomáháme můžete získat zde.

Pokud se rozhodnete náš projekt nákupem v obchodním domě Tesco Vyškov a následným vhozením žetonu podpořit, tak Vám jménem SDH Studnice velice děkuji.

Nábor dětí do kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Studnice zve všechny děti nad 6 let, i předškoláky, na společnou schůzku mladých hasičů dne 24.9.2021 od 17:00 hod. do hasičské zbojnice. Pokud se zde vašim dětem zalíbí a stanou se členy našeho hasičského sboru, mohou se kromě jiného zúčastňovat i nejrůznějších soutěží a aktivit. V nejbližší době se budeme účastnit branného závodu v Kozlanech dne 16.10., kterého by se mohli naši noví členové již také zúčastnit.

Plán činnosti SDH Studnice na rok 2019

Únor – Březen  – Požární ochrana očima dětí

Duben – Spolupráce při zabezpečení pálení čarodějnic, případně zabezpečení občerstvení  – dle požadavků obce

Duben – brigáda – úklid v okolí obce ( Den země )

Červen – spolu s SDH Vyškov – ukázka ke dni dětí

Oslavy 130 let založení SDH – termín 19. – 21.7.2019 (valná hromada, ukázky techniky a zásahů, soutěž Železný hasič, taneční zábava, mše za hasiče…..)

Uspořádaní hodové zábavy

Uspořádání podzimního kola ZPV   (12. října 2019)

Prosinec – pomoc obci při rozsvěcení stromečku

Výstava požární techniky

Dne 21. června jsme se podíleli s JSDH Vyškov a dalšími sbory na organizaci Výstavy požární techniky, která se pravidelně každý rok v červnu koná v areálu požární zbrojnice JSDH Vyškov za podpory města Vyškov a HZS JmK Vyškov. Na této akci byla k vidění i technika a ukázky, které si budete mít možnost prohlédnout osobně u příležitosti oslav 130 let SDH.