Hody 2023

SDH Studnice Vás zve na hodovou zábavu, která se bude konat dne 26.8.2023 od 21:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Exploze. V neděli 27. srpna se pak můžete přijít pobavit u posezení s harmonikou od 14:00 hod.

Železný hasič 2023

Dne 22. července jsme uspořádali další, tentokrát již desátý ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Počasí nám tentokrát přálo a bylo pro pořadatele i soutěžící příznivé, bez extrémních teplot, které nás trápily v minulých ročnících. Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům, závodníkům i těm nemnoha divákům, kteří nás přišli podpořit. V hlavní kategorii se na třetím místě umístil p. Rostislav Zukal, druhý byl p. Hynek Doležel ml. a první místo si vybojoval p. Bronislav Hanzl. Tentokrát si s námi mimo soutěž zazávodila i jedna žena, paní Monika Ryšavá, která si na mírně zjednodušené trati nevedla vůbec špatně. Fotogalerie z celé akce je v odkazu na konci článku.

Po dokončení závodu v hlavní kategorii odstartoval Dětský železný hasič, který nám tradičně přinesl největší zadostiučinění. Vidět na tvářích mladých a mnohdy i malých závodníků to nadšení a radost z dobře splněných úkolů na trati je prostě k nezaplacení.

Další program pokračoval ukázkou požárního útoku, v podání našich mladých hasičů.

A konečně poslední na programu bylo vytvoření pěny pro potěšení nejmladších diváků i soutěžících.

Odkaz do fotogalerie na Rajčeti

Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice za rok 2022

konanou dne 20. ledna 2023

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2022.

V roce 2022 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. V lednu a únoru také pokračovala událost, která začal už v předchozím roce v říjnu, kdy jsme se přihlásili do grantového programu společnosti Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti s projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice. S projektem jsme postoupili mezi tři nejlepší v daném regionu a díky podpoře spoluobčanů a jejich hlasování formou žetonů v obchodním domě Tesco, jsme se nakonec umístili na druhém místě a obdrželi peněžní dar ve výši 16000 Kč od společnosti Tesco. Na tomto místě bych rád poděkoval paní Marii Mikuláškové, která si celou tuto akci vzala za své a projekt vymyslela, sepsala, přihlásila do programu a také na podzim roku 2022 provedla jeho vyhodnocení pro Tesco a NROS spolu s finančním vyčíslením. Peníze z programu se musely proinvestovat v rozmezí od dubna do září loňského roku. Nejdříve jsme pro MH pořídili dvě vzduchové pušky aby mohli trénovat výcvik střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Část peněz si MH užili při letním výletě do Mariánského údolí v Brně, část jsme použili na nákup hasičských čepic s kšiltem pro všechny mladé hasiče.

Na přelomu dubna a května jsme se spolu s obcí a ostatními sdruženími podíleli na pořádání tradičního Pálení čarodějnic.

V sobotu 16. července se pak konal devátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. I přes nižší účast v kategorii mužů se devátý ročník vydařil díky rekordní účasti dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu.

Celý rok s výjimkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech.  S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže. Rád bych poděkoval Jakubovi Vašíčkovi, který v loňském roce získal odbornost pro funkci instruktora MH a doufám, že ho budou ještě další následovat. Dík patří také Ondrovi Ryšánkovi, který se opět podílel jako vedoucí na organizaci letního tábora v Jánských lázních a stále více se zapojuje do práce s mládeží v našem sboru.

V podstatě v průběhu celého loňského roku probíhal přechod a převod finančních prostředků našeho SDH z ČSOB banky do Moneta Money Bank. Začali jsme již v únoru loňského roku, hned poté co jsme získali pro tento přechod souhlas na naší Valné hromadě. Nějakou dobu trval souběh účtů u obou bank, abychom stihli informovat všechny, kdo na naše účty posílají peníze. Přechod byl ukončen na přelomu října a listopadu, kdy jsme zrušili účet u ČSOB a zároveň zřídili termínovaný vklad u Monety s vyšším úročením, na který jsme převedli část nevyužívaných finančních prostředků.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2023                                                                                              Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2023

Leden

 •  Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice, nábor nových členů
 • Účast na VH za 2023
 • Hry v klubovně, případně sáňkování, brusle – podle počasí

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Venkovní sporty dle počasí, tělocvična Lipovec
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu

Duben

 • Branný závod – 1x starší, 1 x mladší
 • Den země
 • Nácvik štafety 4×60 m
 • Příprava na PÚ

Květen

 • PÚ – Hlubočany
 • Aktivity v areálu za HZ
 • PÚ  Luleč + 4×60 m

Červen

 • PÚ – Pustiměř + Št. Požárních dvojic
 • PÚ  – Topolany
 • Noční závody Senetářov ( okr. Blansko ) ¨
 • Výlet k ukončení školního roku

Červenec

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž
 • Přespání v za HZ + noční hry

Srpen – volno, alternativně Noční  závody Hostěrádky – Rešov – podle zájmu

Září

 • Začátek sezony 2023/2024
 • Noční PÚ – Pustiměř ( pokud bude pořádáno )
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 1x starší, 1x mladší

Listopad

 • Halloweenská párty s přespáním v hasičské klubovně
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 1x starší, 1x mladší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybevení
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody  z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Ve Studnicích dne,16.1.2023

Ondřej Ryšánek, vedoucí  mládeže

Poděkování za podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vyhlašovaném Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Díky Vaší podpoře jsme se v hlasovací fázi programu umístili v našem regionu na druhém místě a obdrželi jsme nadační příspěvek ve výši 16.000,00 Kč. Za tyto peníze byly zatím pro mladé hasiče pořízeny dvě vzduchové pušky, které slouží k výcviku střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Nákup dalších potřebných pomůcek a vybavení právě realizujeme.

V souvislosti s tímto programem a naší činností s mládeží o nás vyšel také článek v Hasičských novinách.

Plán činnosti mladých hasičů

LedenPrvní plánovaná schůzka na 28.1.2022. Uvítání, zhodnocení 2021, plán činnosti, příspěvky  
ÚnorTvorba příspěvků do literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dítěte “procvičování znalostí z 2021 – Požární všestrannost. Podle počasí bruslení x sáňkování

BřezenZískávání odznaků odborností a vybraných specializací. Příprava na jarní branný závod v Pístovicích. Vycházka s nácvikem branného závodu v okolí Studnic. Příprava na PÚ – údržba vybavení a zkouška „nasucho“  
DubenÚčast na branném závodě v Pístovicích – 1x starší, 1x mladší. Příprava na PÚ – zkouška čerpadla, ostrý útok s vodou. Nácvik štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60. Hry v přírodě.

KvětenÚčast na vybraných memoriálech podle aktuálních možností Příprava techniky na PLAMEN  
ČervenPodle personálních možností účast na Jarním kole hry PLAMEN Účast na vybraném memoriálu. Oslovení ZŠ Lipovec nebo ZŠ Morávkova pro možnost využít na podzimní sezonu školní tělocvičnu min. 1x měs. Výlet k ukončení jarní sezony před prázdninami

Prázdniny     Úklid Klubovny a areálu za HZ. Pomoc při organizování Železného hasiče, ukázka útoku starší. Údržba techniky, případně noční soutěž Senetářov LŠI – Michal Kuběna, MLT – Ondřej Ryšánek + instruktoři.

ZáříZačátek sezóny 2022/2023, úklid klubovny, úklid areálu včetně sociálního zázemí, domluvení termínů schůzek
Školení vedoucích mládeže
Příprava na podzimní kolo Hry Plamen:
a)Branný závod: střelba, uzlování, zdravověda, topografie, práce s buzolou, hasební prostředky, značky a povely, lano
b)Štafeta požárních dvojic – v areálu nebo po dohodě na fotbalovém hřišti
ŘíjenÚčast na podzimním kole Hry Plamen
Brigáda na úklid okolí obce
Sportovní činnost v areálu za HZ
ListopadProcvičování uzlů
Účast na Drnovické uzlovačce
Helloweenské přespání v HZ
Zazimování areálu a zbrojnice
ProsinecŠkolení odbornosti mladých hasičů
Přednáška o prevenci požárů – pan Mikulášek
Promítání DVD s Hasičskou tematikou
Vánoční besídka, účast na rozsvěcení stromku

Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 21. ledna. 2022

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za roky 2020 a 2021.

V roce 2020 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, zasedání Valné hromady našeho SDH. Na této akci nám byla předána čestná stuha od hejtmana JmK pana Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor.

Další měsíce už byly bohužel poznamenány postupným omezováním naší činnosti dle nařízení vlády, které reagovaly na zhoršující se situaci ohledně onemocnění Covid-19. Museli jsme proto nejdříve omezit a potom zcela pozastavit naši práci s mládeží. V letních měsících proběhlo opět pár schůzek, než jsme museli schůzky mládeže znovu pozastavit. Všechny velké soutěže, na kterých jsme se v minulých letech s mládeží prezentovali, byly v roce 2020 zrušeny, a proto jsme se soustředili hlavně na volnočasové aktivity a instruktoři se snažili dětem pomoct s organizací volného času. V době letního uvolnění restrikcí jsme uspořádali další, již sedmý, ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce, která byla  poznamenána také nižší účastí závodníků ze spřátelených sborů, na druhou stranu se tím mohl dát větší prostor soutěži Dětský železný hasič.

I zásahová jednotka se musela vypořádat s nově nastalou situací a nejrůznějšími omezeními. I přes tato omezení po celý rok probíhala potřebná údržba hasičské techniky a také výjezdy k zásahům. V rámci údržby a zlepšování naší techniky byl třeba upraven přívěs na požární techniku pro potřeby umístění nového čerpadla na místo původní již dosluhující stříkačky PPS12. Jednotka se zúčastnila několika výjezdů k odstranění spadlých stromů přes komunikace, čerpání vody ze zatopených studní, čištění zaplavené kanalizace, likvidace nebezpečného hmyzu a další technické pomoci obci i spoluobčanům. V neposlední řadě jsme byli také na zásahu v rámci rychlé předlékařské pomoci s AED (automatickým defibrilátorem).

Na počátku roku 2021 jsme bohužel byli stále ve stejné situaci, jako v roce předcházejícím. Platila stále nejrůznější omezující opatření, a proto na začátku roku neproběhla ani naše jinak pravidelná Valná hromada sboru.

Nejvíc se ale omezení dotýkala naší práce s mládeží, neprobíhaly žádné schůzky ani se nekonaly soutěže. Tato situace trvala skoro až do poloviny roku, kdy se přes letní měsíce situace trochu uvolnila a proběhlo několik schůzek většinou zaměřených na volnočasové aktivity.

24. Června 2021 postihla několik obcí na jižní Moravě tragédie nebývalých rozměrů, když se přes ně prohnalo tornádo o síle F3 nebo dokonce F4. Na pomoc těmto obcím se prakticky ihned vydali profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky. Na nás přišla v rámci organizované pomoci řada začátkem července, kdy se na cestu do zpustošených obcí vydala osádka plně obsazeného dodávkového automobilu našeho sboru. I po skončení této organizované pomoci pokračovali někteří naši členové v rámci soukromé iniciativy v pomoci potřebným a do oblasti ještě několikrát odjeli pomáhat. Za to jim patří náš velký dík.

17. Července proběhl v mírně komorní atmosféře další ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků.

Na konci srpna jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se velice povedla a přišlo na ni spoustu lidí z obce i okolí.

Během podzimu se nám podařilo přilákat několik dětí do řad mladých hasičů a také se začali proškolovat noví vedoucí mládeže, kteří nám do budoucna pomůžou dále zlepšit naši práci s mládeží.

Naši členové se i vloni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to i přes všechny překážky se kterými se museli v rámci opatření proti Covid-19 vyrovnat. Stále se každou neděli dopoledne pracovalo na pravidelné údržbě techniky a výcviku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům jednotky za jejich práci, kterou museli odvádět i v této složité situaci.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2022                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Projekt Podpora mladých hasičů Studnice aneb „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s naším projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice a poprosit Vás o Vaši podporu. S výše uvedeným projektem jsme se umístili mezi finalisty 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a postupujeme tedy do hlasovací fáze programu. Tento program vyhlašuje Nadační fond Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Celkem se v 10. kole programu zúčastnilo 553 projektových žádostí, jejichž kvalitu a přínos hodnotil odborný garant programu NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti).

O čem tedy projekt Podpora mladých hasičů Studnice je? Cílem projektu je podpořit činnost Mladých hasičů v obci Studnice u Vyškova nákupem sportovního a hasičského vybavení, které využijeme při hasičských soutěžích, výcviku a výchově mladých hasičů. V současné době máme 17 mladých hasičů a dorostenců ve věku od 7 let do 17 let. S dětmi pracujeme celoročně a scházíme se každý týden v pátek. Bohužel teď v době Covidových opatření je naše činnost omezená, ale i přesto se nám v podzimních měsících podařilo do našich řad přilákat několik mladých hasičů.

A jak můžete tedy náš projekt podpořit? Od 17. ledna do 13. února budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš projekt ve všech prodejnách v daném mikroregionu – nás se tedy týká obchodní dům Tesco Vyškov. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně mohou využít pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny. O nejvyšší nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty z našeho mikroregionu.

Více informací o programu Vy rozhodujete, my pomáháme můžete získat zde.

Pokud se rozhodnete náš projekt nákupem v obchodním domě Tesco Vyškov a následným vhozením žetonu podpořit, tak Vám jménem SDH Studnice velice děkuji.

Nábor dětí do kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Studnice zve všechny děti nad 6 let, i předškoláky, na společnou schůzku mladých hasičů dne 24.9.2021 od 17:00 hod. do hasičské zbojnice. Pokud se zde vašim dětem zalíbí a stanou se členy našeho hasičského sboru, mohou se kromě jiného zúčastňovat i nejrůznějších soutěží a aktivit. V nejbližší době se budeme účastnit branného závodu v Kozlanech dne 16.10., kterého by se mohli naši noví členové již také zúčastnit.