Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2024

Leden

 •  Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice, nábor nových členů
 • Hry v klubovně, bruslení

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky – MIX mladší + starší

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu
 • Odznaky odborností

Duben

 • Branný závod – 1x mix
 • Den země
 • Podle možností PÚ

Květen

 • Aktivity v areálu za HZ
 • PÚ  Luleč + 4×60 m
 • PÚ Hlubočany – podle možností mladší a nebo starší doplněni o mladší

Červen

 • Podle kapacit – PÚ Olšany, Pustiměr ???
 • Výlet k ukončení školního roku

Srpen

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž
 • Přespání v za HZ + noční hry

Září

 • Začátek sezony 2024/2025
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic
 • Účast na školení vedoucích  – Vernika O., Adéla P. ?????

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 1 x starší – doplnit 1 x mladší

Listopad

 • Halloweenská párty
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 1x starší, 1x mladší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybavení
 • získat nové vedoucí mládeže na školení – Veronika O., Adéla P.
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody  z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Zpráva pro valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 26. ledna 2024

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2023.

V roce 2023 bylo stejně jako v minulosti naší první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Stejně jako v letech minulých, bylo hlavním zaměřením našeho sboru práce s mládeží.  Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Mladí hasiči (dále jen MH) se v průběhu roku zúčastnili několika soutěží, na kterých si mohli ověřit znalosti získané na pravidelných schůzkách. Tyto schůzky, vedené zkušenými a proškolenými instruktory, se konají převážně v pátek odpoledne. Převážně píšu proto, že na podzim se starší společně s dorostenci dohodli na úterních schůzkách, které jim více časově vyhovovaly a zároveň se netříštila pozornost instruktorů mezi starší a mladší hasiče, kteří jí potřebují více. Všichni mladí hasiči v době prázdnin pomáhali při přípravě tradiční soutěže Železný hasič, kde předvedli nacvičený požární útok. Většina dětí a mládeže si pak společně s členy zásahové jednotky vyzkoušeli i samotný závod.

 Někteří naši instruktoři pracovali během prázdnin jako instruktoři a vedoucí letních táborů pro děti, včetně tábora v Janských Koupelích a LŠI.

Jak jsem již zmínil dříve v sobotu 22. července se uskutečnil desátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Nejvíce nás jako vždy potěšila účast dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu dospělých.

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Studnice (JSDHO) byl letošní rok poměrně „klidnější“ v porovnání s minulými roky. Jednotka poskytovala čtyřikrát technickou pomoc občanům při likvidaci nebezpečného hmyzu (sršni, vosy), dvakrát technickou pomoc obci při čištění kanalizace a kácení stromu na návsi obce. Dvakrát se podílela na předlékařské první pomoci s AED (automatický defibrilátor) v Lipovci a Krásensku. Jednou jsme také vyjížděli k požáru v Otinovsi. Členové jednotky se kromě pravidelné údržby techniky účastnili nejrůznějších školení. Jednalo se o cvičení dálkové dopravy vody ve Vojenském výcvikovém prostoru u Rychtářova, kde se simuloval zásah rozsáhlého požáru v těžkém lesním terénu s převýšením. Dva naši členové absolvovali kurz pro práci s motorovou pilou, dva byli na pravidelném školení strojníků a tři na pravidelném školení velitelů. Členové jednotky absolvovali školení na předlékařskou první pomoc s automatickým defibrilátorem (AED) a použití kyslíkové terapie, které probíhalo pod vedením zkušeného instruktora z rychlé záchranné služby. Na všech těchto školeních jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací a také jsme si zopakovali již dříve nabité vědomosti. Kromě toho se členové jednotky ještě zúčastnili ukázek techniky ve Vyškově pro děti základních škol, a v Otinovsi při oslavách místního sboru. Pomáhali jsme také při zabezpečení tankovací zóny automobilové soutěže Rally Vyškov.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost. Studnice 24. ledna 2024

Plán služeb členů JSDHO pro rok 2024

Rozdělení družstev: 6 + 1

 ABCD
VelitelKratochvíl M.Mikulášek M.Čtvrtníček P.Pernica M.
Strojník 1Hořava J.Henek A.Preis Z.Brunclík J.
Strojník 2Preis Z.Ryšánek M.Hořava J.Ryšánek M.
Strojník 3Pliska J.Brunclík J.Pliska J.Henek A.
HasičVašíček j.Doležel H.Vašíček J.Jelínek M.
HasičTesař D.Hořava J. ml.Fládr J.Zukal R.
HasičKonupka J.Héč L.Procházka A.Héč L.
Kalendářní týden1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,492,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,503,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,514,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Pravidelná pohotovost pro družstvo 6+1, služba vždy od neděle 12 hod. do neděle 12 hod..

Družstvo bude zabezpečovat první výjezdové vozidlo Cas Atego, strojník č.2 vozidlo DA FIAT Ducato a strojník č.3 je jako náhradník. V případě neschopnosti je nutné za sebe zabezpečit náhradu.

Družstvo bude provádět výcvik, doplňování PHM a použitého materiálu, pravidelnou kontrolu a údržbu techniky, výstroje a výzbroje a úklid hasičské zbrojnice a okolí.

Družstvo bude připraveno realizovat veškerou součinnost v případě požadavků obce.

Za akceschopnost družstva a prostředků odpovídá velitel družstva v daném týdnu.

Hody 2023

SDH Studnice Vás zve na hodovou zábavu, která se bude konat dne 26.8.2023 od 21:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Exploze. V neděli 27. srpna se pak můžete přijít pobavit u posezení s harmonikou od 14:00 hod.

Železný hasič 2023

Dne 22. července jsme uspořádali další, tentokrát již desátý ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Počasí nám tentokrát přálo a bylo pro pořadatele i soutěžící příznivé, bez extrémních teplot, které nás trápily v minulých ročnících. Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům, závodníkům i těm nemnoha divákům, kteří nás přišli podpořit. V hlavní kategorii se na třetím místě umístil p. Rostislav Zukal, druhý byl p. Hynek Doležel ml. a první místo si vybojoval p. Bronislav Hanzl. Tentokrát si s námi mimo soutěž zazávodila i jedna žena, paní Monika Ryšavá, která si na mírně zjednodušené trati nevedla vůbec špatně. Fotogalerie z celé akce je v odkazu na konci článku.

Po dokončení závodu v hlavní kategorii odstartoval Dětský železný hasič, který nám tradičně přinesl největší zadostiučinění. Vidět na tvářích mladých a mnohdy i malých závodníků to nadšení a radost z dobře splněných úkolů na trati je prostě k nezaplacení.

Další program pokračoval ukázkou požárního útoku, v podání našich mladých hasičů.

A konečně poslední na programu bylo vytvoření pěny pro potěšení nejmladších diváků i soutěžících.

Odkaz do fotogalerie na Rajčeti

Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice za rok 2022

konanou dne 20. ledna 2023

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2022.

V roce 2022 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. V lednu a únoru také pokračovala událost, která začal už v předchozím roce v říjnu, kdy jsme se přihlásili do grantového programu společnosti Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti s projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice. S projektem jsme postoupili mezi tři nejlepší v daném regionu a díky podpoře spoluobčanů a jejich hlasování formou žetonů v obchodním domě Tesco, jsme se nakonec umístili na druhém místě a obdrželi peněžní dar ve výši 16000 Kč od společnosti Tesco. Na tomto místě bych rád poděkoval paní Marii Mikuláškové, která si celou tuto akci vzala za své a projekt vymyslela, sepsala, přihlásila do programu a také na podzim roku 2022 provedla jeho vyhodnocení pro Tesco a NROS spolu s finančním vyčíslením. Peníze z programu se musely proinvestovat v rozmezí od dubna do září loňského roku. Nejdříve jsme pro MH pořídili dvě vzduchové pušky aby mohli trénovat výcvik střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Část peněz si MH užili při letním výletě do Mariánského údolí v Brně, část jsme použili na nákup hasičských čepic s kšiltem pro všechny mladé hasiče.

Na přelomu dubna a května jsme se spolu s obcí a ostatními sdruženími podíleli na pořádání tradičního Pálení čarodějnic.

V sobotu 16. července se pak konal devátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. I přes nižší účast v kategorii mužů se devátý ročník vydařil díky rekordní účasti dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu.

Celý rok s výjimkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech.  S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže. Rád bych poděkoval Jakubovi Vašíčkovi, který v loňském roce získal odbornost pro funkci instruktora MH a doufám, že ho budou ještě další následovat. Dík patří také Ondrovi Ryšánkovi, který se opět podílel jako vedoucí na organizaci letního tábora v Jánských lázních a stále více se zapojuje do práce s mládeží v našem sboru.

V podstatě v průběhu celého loňského roku probíhal přechod a převod finančních prostředků našeho SDH z ČSOB banky do Moneta Money Bank. Začali jsme již v únoru loňského roku, hned poté co jsme získali pro tento přechod souhlas na naší Valné hromadě. Nějakou dobu trval souběh účtů u obou bank, abychom stihli informovat všechny, kdo na naše účty posílají peníze. Přechod byl ukončen na přelomu října a listopadu, kdy jsme zrušili účet u ČSOB a zároveň zřídili termínovaný vklad u Monety s vyšším úročením, na který jsme převedli část nevyužívaných finančních prostředků.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2023                                                                                              Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2023

Leden

 •  Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice, nábor nových členů
 • Účast na VH za 2023
 • Hry v klubovně, případně sáňkování, brusle – podle počasí

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Venkovní sporty dle počasí, tělocvična Lipovec
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu

Duben

 • Branný závod – 1x starší, 1 x mladší
 • Den země
 • Nácvik štafety 4×60 m
 • Příprava na PÚ

Květen

 • PÚ – Hlubočany
 • Aktivity v areálu za HZ
 • PÚ  Luleč + 4×60 m

Červen

 • PÚ – Pustiměř + Št. Požárních dvojic
 • PÚ  – Topolany
 • Noční závody Senetářov ( okr. Blansko ) ¨
 • Výlet k ukončení školního roku

Červenec

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž
 • Přespání v za HZ + noční hry

Srpen – volno, alternativně Noční  závody Hostěrádky – Rešov – podle zájmu

Září

 • Začátek sezony 2023/2024
 • Noční PÚ – Pustiměř ( pokud bude pořádáno )
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 1x starší, 1x mladší

Listopad

 • Halloweenská párty s přespáním v hasičské klubovně
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 1x starší, 1x mladší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybevení
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody  z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Ve Studnicích dne,16.1.2023

Ondřej Ryšánek, vedoucí  mládeže

Poděkování za podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vyhlašovaném Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Díky Vaší podpoře jsme se v hlasovací fázi programu umístili v našem regionu na druhém místě a obdrželi jsme nadační příspěvek ve výši 16.000,00 Kč. Za tyto peníze byly zatím pro mladé hasiče pořízeny dvě vzduchové pušky, které slouží k výcviku střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Nákup dalších potřebných pomůcek a vybavení právě realizujeme.

V souvislosti s tímto programem a naší činností s mládeží o nás vyšel také článek v Hasičských novinách.

Plán činnosti mladých hasičů

LedenPrvní plánovaná schůzka na 28.1.2022. Uvítání, zhodnocení 2021, plán činnosti, příspěvky  
ÚnorTvorba příspěvků do literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dítěte “procvičování znalostí z 2021 – Požární všestrannost. Podle počasí bruslení x sáňkování

BřezenZískávání odznaků odborností a vybraných specializací. Příprava na jarní branný závod v Pístovicích. Vycházka s nácvikem branného závodu v okolí Studnic. Příprava na PÚ – údržba vybavení a zkouška „nasucho“  
DubenÚčast na branném závodě v Pístovicích – 1x starší, 1x mladší. Příprava na PÚ – zkouška čerpadla, ostrý útok s vodou. Nácvik štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60. Hry v přírodě.

KvětenÚčast na vybraných memoriálech podle aktuálních možností Příprava techniky na PLAMEN  
ČervenPodle personálních možností účast na Jarním kole hry PLAMEN Účast na vybraném memoriálu. Oslovení ZŠ Lipovec nebo ZŠ Morávkova pro možnost využít na podzimní sezonu školní tělocvičnu min. 1x měs. Výlet k ukončení jarní sezony před prázdninami

Prázdniny     Úklid Klubovny a areálu za HZ. Pomoc při organizování Železného hasiče, ukázka útoku starší. Údržba techniky, případně noční soutěž Senetářov LŠI – Michal Kuběna, MLT – Ondřej Ryšánek + instruktoři.

ZáříZačátek sezóny 2022/2023, úklid klubovny, úklid areálu včetně sociálního zázemí, domluvení termínů schůzek
Školení vedoucích mládeže
Příprava na podzimní kolo Hry Plamen:
a)Branný závod: střelba, uzlování, zdravověda, topografie, práce s buzolou, hasební prostředky, značky a povely, lano
b)Štafeta požárních dvojic – v areálu nebo po dohodě na fotbalovém hřišti
ŘíjenÚčast na podzimním kole Hry Plamen
Brigáda na úklid okolí obce
Sportovní činnost v areálu za HZ
ListopadProcvičování uzlů
Účast na Drnovické uzlovačce
Helloweenské přespání v HZ
Zazimování areálu a zbrojnice
ProsinecŠkolení odbornosti mladých hasičů
Přednáška o prevenci požárů – pan Mikulášek
Promítání DVD s Hasičskou tematikou
Vánoční besídka, účast na rozsvěcení stromku