Plán činnosti mladých hasičů

LedenPrvní plánovaná schůzka na 28.1.2022. Uvítání, zhodnocení 2021, plán činnosti, příspěvky  
ÚnorTvorba příspěvků do literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dítěte “procvičování znalostí z 2021 – Požární všestrannost. Podle počasí bruslení x sáňkování

BřezenZískávání odznaků odborností a vybraných specializací. Příprava na jarní branný závod v Pístovicích. Vycházka s nácvikem branného závodu v okolí Studnic. Příprava na PÚ – údržba vybavení a zkouška „nasucho“  
DubenÚčast na branném závodě v Pístovicích – 1x starší, 1x mladší. Příprava na PÚ – zkouška čerpadla, ostrý útok s vodou. Nácvik štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60. Hry v přírodě.

KvětenÚčast na vybraných memoriálech podle aktuálních možností Příprava techniky na PLAMEN  
ČervenPodle personálních možností účast na Jarním kole hry PLAMEN Účast na vybraném memoriálu. Oslovení ZŠ Lipovec nebo ZŠ Morávkova pro možnost využít na podzimní sezonu školní tělocvičnu min. 1x měs. Výlet k ukončení jarní sezony před prázdninami

Prázdniny     Úklid Klubovny a areálu za HZ. Pomoc při organizování Železného hasiče, ukázka útoku starší. Údržba techniky, případně noční soutěž Senetářov LŠI – Michal Kuběna, MLT – Ondřej Ryšánek + instruktoři.

ZáříZačátek sezóny 2022/2023, úklid klubovny, úklid areálu včetně sociálního zázemí, domluvení termínů schůzek
Školení vedoucích mládeže
Příprava na podzimní kolo Hry Plamen:
a)Branný závod: střelba, uzlování, zdravověda, topografie, práce s buzolou, hasební prostředky, značky a povely, lano
b)Štafeta požárních dvojic – v areálu nebo po dohodě na fotbalovém hřišti
ŘíjenÚčast na podzimním kole Hry Plamen
Brigáda na úklid okolí obce
Sportovní činnost v areálu za HZ
ListopadProcvičování uzlů
Účast na Drnovické uzlovačce
Helloweenské přespání v HZ
Zazimování areálu a zbrojnice
ProsinecŠkolení odbornosti mladých hasičů
Přednáška o prevenci požárů – pan Mikulášek
Promítání DVD s Hasičskou tematikou
Vánoční besídka, účast na rozsvěcení stromku