Poděkování za podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vyhlašovaném Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Díky Vaší podpoře jsme se v hlasovací fázi programu umístili v našem regionu na druhém místě a obdrželi jsme nadační příspěvek ve výši 16.000,00 Kč. Za tyto peníze byly zatím pro mladé hasiče pořízeny dvě vzduchové pušky, které slouží k výcviku střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Nákup dalších potřebných pomůcek a vybavení právě realizujeme.

V souvislosti s tímto programem a naší činností s mládeží o nás vyšel také článek v Hasičských novinách.