Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2024

Leden

 •  Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice, nábor nových členů
 • Hry v klubovně, bruslení

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky – MIX mladší + starší

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu
 • Odznaky odborností

Duben

 • Branný závod – 1x mix
 • Den země
 • Podle možností PÚ

Květen

 • Aktivity v areálu za HZ
 • PÚ  Luleč + 4×60 m
 • PÚ Hlubočany – podle možností mladší a nebo starší doplněni o mladší

Červen

 • Podle kapacit – PÚ Olšany, Pustiměr ???
 • Výlet k ukončení školního roku

Srpen

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž
 • Přespání v za HZ + noční hry

Září

 • Začátek sezony 2024/2025
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic
 • Účast na školení vedoucích  – Vernika O., Adéla P. ?????

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 1 x starší – doplnit 1 x mladší

Listopad

 • Halloweenská párty
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 1x starší, 1x mladší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybavení
 • získat nové vedoucí mládeže na školení – Veronika O., Adéla P.
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody  z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Poděkování za podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu v projektu Podpora mladých hasičů SDH Studnice v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vyhlašovaném Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Díky Vaší podpoře jsme se v hlasovací fázi programu umístili v našem regionu na druhém místě a obdrželi jsme nadační příspěvek ve výši 16.000,00 Kč. Za tyto peníze byly zatím pro mladé hasiče pořízeny dvě vzduchové pušky, které slouží k výcviku střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Nákup dalších potřebných pomůcek a vybavení právě realizujeme.

V souvislosti s tímto programem a naší činností s mládeží o nás vyšel také článek v Hasičských novinách.

Plán činnosti mladých hasičů

LedenPrvní plánovaná schůzka na 28.1.2022. Uvítání, zhodnocení 2021, plán činnosti, příspěvky  
ÚnorTvorba příspěvků do literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dítěte “procvičování znalostí z 2021 – Požární všestrannost. Podle počasí bruslení x sáňkování

BřezenZískávání odznaků odborností a vybraných specializací. Příprava na jarní branný závod v Pístovicích. Vycházka s nácvikem branného závodu v okolí Studnic. Příprava na PÚ – údržba vybavení a zkouška „nasucho“  
DubenÚčast na branném závodě v Pístovicích – 1x starší, 1x mladší. Příprava na PÚ – zkouška čerpadla, ostrý útok s vodou. Nácvik štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60. Hry v přírodě.

KvětenÚčast na vybraných memoriálech podle aktuálních možností Příprava techniky na PLAMEN  
ČervenPodle personálních možností účast na Jarním kole hry PLAMEN Účast na vybraném memoriálu. Oslovení ZŠ Lipovec nebo ZŠ Morávkova pro možnost využít na podzimní sezonu školní tělocvičnu min. 1x měs. Výlet k ukončení jarní sezony před prázdninami

Prázdniny     Úklid Klubovny a areálu za HZ. Pomoc při organizování Železného hasiče, ukázka útoku starší. Údržba techniky, případně noční soutěž Senetářov LŠI – Michal Kuběna, MLT – Ondřej Ryšánek + instruktoři.

ZáříZačátek sezóny 2022/2023, úklid klubovny, úklid areálu včetně sociálního zázemí, domluvení termínů schůzek
Školení vedoucích mládeže
Příprava na podzimní kolo Hry Plamen:
a)Branný závod: střelba, uzlování, zdravověda, topografie, práce s buzolou, hasební prostředky, značky a povely, lano
b)Štafeta požárních dvojic – v areálu nebo po dohodě na fotbalovém hřišti
ŘíjenÚčast na podzimním kole Hry Plamen
Brigáda na úklid okolí obce
Sportovní činnost v areálu za HZ
ListopadProcvičování uzlů
Účast na Drnovické uzlovačce
Helloweenské přespání v HZ
Zazimování areálu a zbrojnice
ProsinecŠkolení odbornosti mladých hasičů
Přednáška o prevenci požárů – pan Mikulášek
Promítání DVD s Hasičskou tematikou
Vánoční besídka, účast na rozsvěcení stromku

Nábor dětí do kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Studnice zve všechny děti nad 6 let, i předškoláky, na společnou schůzku mladých hasičů dne 24.9.2021 od 17:00 hod. do hasičské zbojnice. Pokud se zde vašim dětem zalíbí a stanou se členy našeho hasičského sboru, mohou se kromě jiného zúčastňovat i nejrůznějších soutěží a aktivit. V nejbližší době se budeme účastnit branného závodu v Kozlanech dne 16.10., kterého by se mohli naši noví členové již také zúčastnit.

Plán činnosti MH na rok 2019

Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2019

Leden

 • Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice
 • Účast na VVH za 2018
 • Hry v klubovně, případně sáňkování – podle počasí

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Účast na Uzlové štafetě– Dražovice
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet – Laser game Boskovice nebo Prostějov
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu

Duben

 • Branný závod Pístovice – 2x starší
 • Den země
 • Nácvik štafety 4×60 m
 • Příprava na PÚ – pro strojníka jednotky – příprava PS12 + vybavení

Květen

 • PÚ + CTIF – Kroužek
 • PÚ – Hlubočany
 • PÚ Luleč + 4×60 m
 • Jarní část Hry Plamen – PÚ, 4×60, CTIF – štafeta, Útok + rozhodčí 3x + řidiči 1x – doplní velitel jednotky

Červen

 • PÚ – Dražovice + 4×60 m
 • PÚ – Pustiměř + Štafeta požárních dvojic
 • PÚ  – Topolany
 • Noční závody Senetářov (okr. Blansko)

Červenec

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž

Srpen – volno, alternativně Noční závody Hostěrádky – Rešov – podle zájmu

Září

 • Začátek sezony 2019/2010
 • Noční PÚ – Pustiměř (pokud bude pořádáno)
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 2x starší

Listopad

 • Halloweenská párty s přespáním v hasičské klubovně
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 2x starší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybavení
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Ve Studnicích dne, 11.1.2018

Martin Kratochvil, vedoucí mládeže