Školení jednotky

Protichemické obleky a dezinfekce

Po příchodu do zbrojnice si prosím vydezinfikujte ruce před převlečením a vezměte si roušku vlastní nebo umístěnou nad nabíječkami radiostatnic.

Před nastoupením do CAS si u řidiče vezměte dezinfekci a dezinfikujte si ruce, řidič následně bude dezinfikovat madlo a prostor řidiče.

Ve vozidle CAS máme na pravé straně umístěny 4 ochrané lehké obleky, dva staré gumové obleky dvoudílné + dezinfekční sada ( dezinfekční mýdlo, SAVO, Chlorann, Jar, jednorázové ručníky, plachta pro improvizovanou jímací nádrž)

V kabině CAS jsou ochranné roušky a jednorázové rukavice + Anticovid 1,5 l + krém na ruce.

V kabině DA jsou ochrané respirátory Dragěr FFP2, roušky, jednorázové rukavice, ANTICOVID 1 L + krém na ruce

 • VE VOIDLE CAS je nově na levé straně nahoře umístěno vybavení od HZS Vyškov v šedem barelu+ 2 x ochranný oblek samostatně:

–          ochranný oblek SOCOO – 2x

–          maska CM4 – 4x

–          filtr MOF4 – 4x

–          lihová desinfekce – 1 l

–          chlornan sodný – 3 l

SEZNAMTE SE PROSÍM S POSTUPY:

Informace k předávanému materiálu

a provedení odborné přípravy JSDHo

Níže uvedený materiál krátce a stručně popisuje způsob použití a údržby předávaných ochranný prostředků, které je možné využít u událostí spojených s podezřením na nákazu COVID-19.

Výukové video k případné odborné přípravě a níže uvedenému materiálu:

https://www.youtube.com/watch?v=E6-kbuvY0ZE (od 2:20 min)

Technik (osoba provádějící údržbu) musí vědět, kde a kdy byl materiál nasazen. Podle toho volí svoji ochranu při údržbě (rukavice, gumová zástěra, maska, filtr). Také musí technik zvážit místo, kde bude údržbu provádět neboť použité roztoky (savo) jsou agresivní nebo i hořlavé (lihové páry)!!!

Ochranný oděv SOO-CO

Je určen k ochraně těla uživatele před účinky bojových chemických či biologických látek, případně i proti povrchové kontaminaci radioaktivními látkami. Je tedy možné jej použít i v případě podezření na nákazu COVID-19. Jedná se o jednodílnou kombinézu (nosný materiál je polyamidová textilie s oboustranným nánosem speciální pryže – butylkaučuk s retardérem hoření). Pro kombinaci s maskou CM-4.

Oděv je velikostní:

    č. 1 – pro osoby do výšky 164 cm

    č. 2 – pro osoby od 165 – 176 cm

    č. 3 – pro osoby od 177 – 188 cm

Pro očistu, ošetření a dezinfekci oděvů je možno používat pouze látky, které nenarušují materiály ochranných oděvů  – polyamidová tkanina!!!

https://www.hzscr.cz/clanek/specialni-ochranny-odev-soo-co-oblekani-dekontaminace-a-svlekani.aspx

Oblékání – viz video:

Po použití:

 1. Postup na místě zásahu

Dezinfekce oděvu lihovou dezinfekcí (provádí se na místě zásahu přímo na oblečeném hasiči).

Následuje bezpečné svlečení oděvu a jeho uložení do neprodyšného obalu (pytel, barel). Neprodyšný obal se opět dezinfikuje lihovou dezinfekcí.

 • Uložení oděvu

Oděv je nutné v barelu odložit nejméně na dobu 12 hodin.

 • Hrubá očista

Provedení: Očištění oděvu od hrubých nečistot pomocí vlažné vody s jarem nebo mýdlový roztokem.

 • Dezinfekce (zásah na biologické látky jako COVID-19), postup na chemické nebo radioaktivní látky zde není uvažován

Provedení: Oplach 5% – 10 % roztokem sava, resp. 5% chlornanu sodného (roztok je zapotřebí dále namíchat, tzn. do 10 l vody přidáme 0,5 l – 1,0 l 5% chlornanu sodného, resp. sava). Dále necháme roztok na oděv působit nejméně 30 min. a poté oděv 2x opláchneme vodou.

 • Dezinfekce vnitřních prostor oděvu

Provedení:  Dezinfekce např. ajatinem, incidinem apod. (po dobu 10 min). Následně je nutné oděv zevnitř minimálně 3x vypláchnout čistou vodou – při nedokonalém vypláchnutí hrozí popálení dalšího uživatele zbytky chemikálie!!!

Pozn.: Možné je použít i jiné přípravky na bázi kvarterních amoniových solí s virucidními účinky (sanytol apod.) s následným oplachem vodou. V nouzi je možné použít i 5% roztok sava (chlornanu sodného). Následný vnitřní oplach je nezbytný, tak jak je uvedeno výše.

 • Sušení oděvu

Provedení: Po umytí je nutné oděv nechat v rozepnutém stavu řádně vyschnout a vyvětrat následně se doporučuje vnitřní část oděvu vysypat klouzkem-mastkem. Bod 5 se provádí i při dlouhodobém skladování (1x za 6 měsíců).

Maska CM-4

Ochranné masky CM-4 ve spojení s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje účinnou ochranu očí, obličeje a dýchacích orgánů před průmyslovými škodlivinami, chemickými otravnými látkami ve formě plynů, par, aerosolů, biologickými činiteli a radioaktivním prachem.

Masky CM-4 jsou velikostní (velikosti 3-5) jsou na boku lícnice v kolečku.

Před použitím:

 1. Kontrola celistvosti a úplnosti (zorník, lícnice, upínací pásky, …).
 2. Masku nasadit na obličej, upravit, dotáhnout popruhy (odspoda nahoru).
 3. Kontrola těsnosti
  1. podtlakem (nádech) – provádět s filtrem viz níže
  1. kontrola těsnosti přetlakem (výdech) – ventilek

Po použití:

Existují dva způsoby (suchý a mokrý).

 1. Suchý způsob

Provedení: Masku otřeme od nečistot tamponem namočeným v lihu a vnitřní část vydezinfikujeme (otřením nebo rozprachem) pomocí baktericidní a virucidní dezinfekce (např. ajatin, incidin, sanytol). Zorníky ošetříme okenou (ironem, lihem) a dále je možné je ošetřit i látkou zamezující zamlžování (např. lihem s glycerinem-dle WHO).

 • Mokrý způsob (preferovaný)
 1. Hrubá očista

Provedení: Očištění masky od hrubých nečistot pomocí vlažné vody s jarem nebo mýdlový roztokem

 • Dezinfekce

Provedení: Maska se ponoří do připravené dezinfekční lázně (např. incidin) a následně opláchne vodou.

 • Sušení a kompletace masky

Provedení:  Masku je nutné nechat vysušit, vizuálně zkontrolovat, zkontrolovat ventilky. Zorníky je možné ošetřit tak jako v bodě A.

Filtr MOF-4

Filtry typu MOF-4 jsou „univerzální filtry“ používané v ochraně obyvatelstva. Vhodné pro použití v kombinaci s maskou CM-4. Dlouhodobě (při správném skladování a údržbě) zachycují radioaktivní prachové částice, chrání proti aerosolům a parám otravných látek a zachycují i choroboplodné zárodky – bakterie a viry.

Při použití jiného filtru nebo jiné masky je nutné dbát na druh závitu – ne všechny jsou kompatibilní!!!

Pozn. MOF-4, MOF-5 mají většinou závit v metrické soustavě označený jako Rd 40×4 a rozdílnou kapacitu MOF-6 dle požadavků na výrobu mají buď závit v metrické soustavě Rd 40×4, nebo závit 40×1/7“ (palcový systém), 40 mm průměr se stoupáním 1/7 palce, filtr je určen především do plynových masek se závitem 40×1/7“ (CM-6), filtr je možné našroubovat i do masek se závitem 40×4 (CM4, CM5,ale pouze do poloviny závitu!

Pro dotěsnění MOF 6 40×1/7“  na starší masky je třeba opatrně filtr dotahovat „natvrdo“, až si filtr sedne na těsnicí gumu – maska těsní dobře – ověřeno v CHL Tišnov během 7 let činnosti s vysoce toxickými látkami (Pavel Kukleta stále žije J)

Kontrola těsnosti podtlakem:

U nasazených filtrů na masku je před použitím VŽDY nutno provést zkoušku těsnosti spoje masky s filtrem zacpáním vstupního otvoru filtru originální zátkou.

Pozn. U filtru MOF-6 je nutné přidržet otvor rukou, neboť zátka u MOF-6 není dokonale plynotěsná jako u MOF-4.

Filtry MOF na viry a biologické látky lze použít dlouhodobě za podmínky dobrého skladování – uzavřený filtr původními zátkami v igelitu, před použitím se filtr připojí na masku.

Údržba:

Filtr se dekontaminuje časem (ponechá se v obalu po dobu 9 dní) nebo pomocí otíráním zvenčí lihovými tampóny. Voda ani žádný roztok se NESMÍ stříkat dovnitř filtru, tím se filtr znehodnotí!!!!

Dezinfekce – lihová (líh denaturovaný 80%)

Určený na dezinfekci povrchů, nikoli na dezinfekci rukou nebo obličeje!

Určeno pro dezinfekci techniky, interiéru vozidel nebo povrchu oděvů.

Pozor při jeho použití vznikají hořlavé výpary, je nutné vyvarovat se možné iniciaci hořlavých par (zejm. otevřený oheň). Po použití prostor vyvětrat!

Dezinfekce – chlornan sodný (chlornan sodný 5%)

Určený na dezinfekci ploch, nikoli na dezinfekci rukou nebo obličeje!

Určený k dezinfekci podlah a nábytku, případně povrchů oděvů.

Pozor při jeho použití se uvolňuje toxický chlór, je nutné při jeho použití dostatečně větrat!

 • PO SEZNAMENI MI PROSIM POSLETE SMS o seznámení. Děkuji, Martin

Výjezdy JSDHO Studnice v roce 2020

Leden

4.1. 18:32 – 22:30 Technická pomoc – pátrací akce – Les Rychtářov

Únor

2.2. 18:32 Činnost – Technická pomoc – čerpání -Orůvky

9.2. 10:31 Činnost – Ostatní – vyproštění vozidla – Odrůvky

10.2. 15:02 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov + další směr Vyškov (Bouře Sabine)

21.2. 8:22 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov ( Orkán Yulia )

23.2. 22:17 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov (Orkán Yulia)

24.2. 04:11 Technická pomoc – odstranění spadených stromů Vyškov – Studnice, dále Vyškov – Kulířov ( Orkán Yulia)

Březen

11.3. 7:57 Záchrana osob – AED – předlékařská pomoc a asistence ZZS

12.3. 14:38 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov

Červen

7.6. 23:24 Technická pomoc – odstranění spadneného stromu Studnice – Kulířov