Výjezdy JSDHO Studnice v roce 2020

Leden

4.1. 18:32 – 22:30 Technická pomoc – pátrací akce – Les Rychtářov

Únor

2.2. 18:32 Činnost – Technická pomoc – čerpání -Orůvky

9.2. 10:31 Činnost – Ostatní – vyproštění vozidla – Odrůvky

10.2. 15:02 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov + další směr Vyškov (Bouře Sabine)

21.2. 8:22 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov ( Orkán Yulia )

23.2. 22:17 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov (Orkán Yulia)

24.2. 04:11 Technická pomoc – odstranění spadených stromů Vyškov – Studnice, dále Vyškov – Kulířov ( Orkán Yulia)

Březen

11.3. 7:57 Záchrana osob – AED – předlékařská pomoc a asistence ZZS

12.3. 14:38 Technická pomoc – odstranění spadeného stromu Studnice – Kulířov

Červen

7.6. 23:24 Technická pomoc – odstranění spadneného stromu Studnice – Kulířov