Železný hasič 2023

Dne 22. července jsme uspořádali další, tentokrát již desátý ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Počasí nám tentokrát přálo a bylo pro pořadatele i soutěžící příznivé, bez extrémních teplot, které nás trápily v minulých ročnících. Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům, závodníkům i těm nemnoha divákům, kteří nás přišli podpořit. V hlavní kategorii se na třetím místě umístil p. Rostislav Zukal, druhý byl p. Hynek Doležel ml. a první místo si vybojoval p. Bronislav Hanzl. Tentokrát si s námi mimo soutěž zazávodila i jedna žena, paní Monika Ryšavá, která si na mírně zjednodušené trati nevedla vůbec špatně. Fotogalerie z celé akce je v odkazu na konci článku.

Po dokončení závodu v hlavní kategorii odstartoval Dětský železný hasič, který nám tradičně přinesl největší zadostiučinění. Vidět na tvářích mladých a mnohdy i malých závodníků to nadšení a radost z dobře splněných úkolů na trati je prostě k nezaplacení.

Další program pokračoval ukázkou požárního útoku, v podání našich mladých hasičů.

A konečně poslední na programu bylo vytvoření pěny pro potěšení nejmladších diváků i soutěžících.

Odkaz do fotogalerie na Rajčeti

Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2023

Leden

 •  Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice, nábor nových členů
 • Účast na VH za 2023
 • Hry v klubovně, případně sáňkování, brusle – podle počasí

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Venkovní sporty dle počasí, tělocvična Lipovec
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu

Duben

 • Branný závod – 1x starší, 1 x mladší
 • Den země
 • Nácvik štafety 4×60 m
 • Příprava na PÚ

Květen

 • PÚ – Hlubočany
 • Aktivity v areálu za HZ
 • PÚ  Luleč + 4×60 m

Červen

 • PÚ – Pustiměř + Št. Požárních dvojic
 • PÚ  – Topolany
 • Noční závody Senetářov ( okr. Blansko ) ¨
 • Výlet k ukončení školního roku

Červenec

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž
 • Přespání v za HZ + noční hry

Srpen – volno, alternativně Noční  závody Hostěrádky – Rešov – podle zájmu

Září

 • Začátek sezony 2023/2024
 • Noční PÚ – Pustiměř ( pokud bude pořádáno )
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 1x starší, 1x mladší

Listopad

 • Halloweenská párty s přespáním v hasičské klubovně
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 1x starší, 1x mladší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybevení
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody  z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Ve Studnicích dne,16.1.2023

Ondřej Ryšánek, vedoucí  mládeže

Slavnostní převzetí stuhy na prapor SDH od hejtmana JmK

Dne 31. ledna 2020 jsme na naší Valné hromadě SDH Studnice převzali z rukou poradce p. Z. Melkese slavnostní stuhu od hejtmana JmK p. Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor. Velice si této pocty pro náš malý sbor vážíme a ještě jednou děkujeme.

Předávání stuhy na prapor
Připnutí slavnostní stuhy na prapor
Slavnostní prapor SDH se stuhou od hejtmana JmK p. Šimka

Opatření vedení SH ČMS k současné situaci v ČR

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY SLEZSKA
Římská 45, Praha 2


OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS
k současné situaci v ČR


V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních:


PO očima dětí a mládeže
▪ Děti mohly práce dokončit do konce února, a na OSH měly být jejich výstupy zaslány do 13. března 2020. Školy byly uzavřeny 11. března, nicméně učitelé ve školách působí stále, práce by tedy na OSH měly být doručeny v požadovaném termínu.
▪ Vyhodnocení na úrovni okresu je v současné době pozastaveno (některá OSH mají kanceláře v prostorách HZS, kam nyní nemají přístup). Pokud to pozdější podmínky umožní, OSH vyhodnotí soutěž v rámci okresu. Veřejné ocenění úspěšných autorů doporučujeme realizovat na podzim tohoto roku.
▪ O případném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ČMS dle vývoje situace.


MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS
▪ Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.
▪ Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
▪ Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů).
▪ Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
▪ Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.


Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory
▪ V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.


Pyrocar 2021
▪ V letošním roce se měly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasičské slavnosti Litoměřice. Dle dohody s pořadatelem byla akce odložena na rok 2021, kdy se měl rovněž konat další ročník Pyrocaru. Aby se dvě největší hasičské akce nekonaly v jednom roce, bude VI. Pyrocar přeložen na rok následující, tedy rok 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič
▪ Tituly se měly udělovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udělování titulů ruší. Náhradní termíny budou zveřejněny po ukončení nouzového stavu.


Dvacátá sedmá pouť hasičů na Sv. Hostýně
▪ Po dohodě s regionálními pořadateli se hasičská pouť dne 25. 4. 2020 ruší bez náhrady.


Univerzita dobrovolného hasiče
▪ Všechny plánované soustředění se ruší do odvolání.


Jednání Shromáždění starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a různých školení a porad
▪ Všechna jednání se ruší do odvolání.


VI. sjezd SH ČMS
▪ Vzhledem k tomu, že se nemohou konat Shromáždění delegátů sborů a okresů, není možné stihnout schválený harmonogram přípravy VI. sjezdu a příprav nových Stanov SH ČMS. Okamžitě, jak bude umožněno vládními orgány shromažďování v potřebném rozsahu, Vedení SH ČMS předloží VV SH ČMS nový časový harmonogram celého procesu příprav VI. sjezdu, včetně náhradního termínu sjezdu.


Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže
▪ Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže se s okamžitou platností ruší do odvolání.
▪ Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích bude s okamžitou platností realizována výhradně individuálně, v přímé elektronické nebo telefonické konzultaci s trenéry. Skupinová příprava se ruší do odvolání.


Doporučení Vedení SH ČMS
▪ Zrušení plánovaných akcí přinese mnoho problémů nejen s finančním zajištěním, které bylo na akce plánováno z grantů MŠMT, MV ČR a dotací z krajských úřadů či místních samospráv. Proto doporučujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o případné změně účelu dotačních titulů, popřípadě úpravě nastavených indikátorů, tam kde nebude možné vrácení finančních prostředků. Tyto prostředky mohou být využity pro boj s koronavirem.


Závěr
▪ Po ukončení nouzového stavu a uvolnění podpůrných opatření vyhlášených Vládou ČR zejména směrem ke konání hromadných akcí, mohou být některá výše uvedená opatření zrušena či upravena tak, aby akce mohly za určitých podmínek proběhnout (např. MČR v CTIF, vyšší kola PO očima dětí a mládeže, ČP, ČHP, MČR v TFA a další)


Schváleno Vedením SH ČMS dne 29. března 2020
ÚČINNOST OPATŘENÍ od 1. dubna 2020


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.


Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech.


Za Vedení SH ČMS
Slámečka Jan, starosta

Budujeme oplocení obecního sadu

Od září pomáháme obci s budováním oplocení okolo pozemku s nově vysázenými ovocnými stromky. Plot má sloužit jako ochrana mladých stromků před divokou zvěří. Od začátku akce jsme zde odpracovali již spoustu brigádnických hodin, většinou během víkendů. Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli.

Oslavy 130 let od založení SDH Studnice

Na této stránce se budete dozvídat aktuální informace o přípravách a konečné podobě oslav 130 let založení našeho sboru. Zatím je zde k dispozici program oslav který je uveřejněn i na hlavní stránce. Tento program budeme postupem času dále upřesňovat.

Zatím to vypadá, že nedělní program bude zahájen o cca 30 minut později, tj. v 10:30 hod. z důvodu kolize se mší v Krásensku, která začíná v 09:15 hod.