Slavnostní převzetí stuhy na prapor SDH od hejtmana JmK

Dne 31. ledna 2020 jsme na naší Valné hromadě SDH Studnice převzali z rukou poradce p. Z. Melkese slavnostní stuhu od hejtmana JmK p. Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor. Velice si této pocty pro náš malý sbor vážíme a ještě jednou děkujeme.

Předávání stuhy na prapor
Připnutí slavnostní stuhy na prapor
Slavnostní prapor SDH se stuhou od hejtmana JmK p. Šimka

Poděkování za zdařilé oslavy

Děkuji všem, kteří se zúčastnili na našich oslavách 130 let založení SDH Studnice a pomohli tak vytvořit perfektní atmosféru oslav i šestého ročníku soutěže Železný hasič. Děkuji také všem, kteří se na organizaci a zajištění této velké akce podíleli. Velké poděkování patří také Armádě ČR, Policii ČR a všem zúčastněným sborům dobrovolných i profesionálních hasičů za ukázky techniky. Díky také Obci Studnice a spolku Studánky za jejich pomoc a podporu při organizaci této akce.

Aleš Procházka – starosta SDH Studnice

Přidávám ještě pár fotografií z akce samotné, více fotek najdete v následujících odkazech:

Slavnostní schůze a předávání ocenění

Oslavy 130 let SDH Studnice a žehnání praporu a hasičské zbrojnice

Koňka, přívěs s PPS12 a čestná stráž s praporem před hasičskou zbrojnicí
Naši VIP hosté, senátor Ing. Ivo Bárek, hejtman JmK JUDr. Bohumil Šimek spolu se starostou a místostarostkou obce
Slavnostní otevření nově zrekonstruované zbrojnice
Vystavená hasičská technika
Čestná stráž s praporem
Klání o železného hasiče
Soutěž dětský Železný hasič
PČR a část její ukázky techniky
AČR a část techniky, kterou nám přijela představit
Diváci při ukázce hašení požáru automobilu na návsi obce
Ukázka zásahu při hašení požáru automobilu
Náš nový prapor
Náš nový prapor

Vy rozhodujete, my pomáháme

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů Studnice za Vaši podporu v grantovém programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco. Náš projekt s názvem 130 let Sboru dobrovolných hasičů Studnice se v tomto programu umístil na třetím místě a získal tedy grant ve výši 10 000 Kč. Tuto částku použijeme na uspořádání oslav našeho SDH, tak jak je popsáno v popisu projektu níže. Rádi bychom Vás tedy na tyto oslavy konané ve dnech 20. a 21. července 2019 pozvali. Přijďte se podívat mezi nás a na naši techniku.

Popis projektu:

Sbor dobrovolných hasičů ve Studnicích oslaví 130 let svého působení. K této příležitosti chceme uspořádat oslavy, pozvat naše spoluobčany i významné hosty a ukázat jim alespoň část naší práce. Připravujeme ukázku hasičské techniky, činnosti dětí a mládeže, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici s prohlídkou kronik a fotografií, slavnostní schůzi s oceněním členů, taneční zábavu a mši svatou.

Byli jsme vybráni mezi tři nejlepší projekty na našem okrese.

Oslavy 130 let od založení SDH Studnice

Na této stránce se budete dozvídat aktuální informace o přípravách a konečné podobě oslav 130 let založení našeho sboru. Zatím je zde k dispozici program oslav který je uveřejněn i na hlavní stránce. Tento program budeme postupem času dále upřesňovat.

Zatím to vypadá, že nedělní program bude zahájen o cca 30 minut později, tj. v 10:30 hod. z důvodu kolize se mší v Krásensku, která začíná v 09:15 hod.