Vy rozhodujete, my pomáháme

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů Studnice za Vaši podporu v grantovém programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco. Náš projekt s názvem 130 let Sboru dobrovolných hasičů Studnice se v tomto programu umístil na třetím místě a získal tedy grant ve výši 10 000 Kč. Tuto částku použijeme na uspořádání oslav našeho SDH, tak jak je popsáno v popisu projektu níže. Rádi bychom Vás tedy na tyto oslavy konané ve dnech 20. a 21. července 2019 pozvali. Přijďte se podívat mezi nás a na naši techniku.

Popis projektu:

Sbor dobrovolných hasičů ve Studnicích oslaví 130 let svého působení. K této příležitosti chceme uspořádat oslavy, pozvat naše spoluobčany i významné hosty a ukázat jim alespoň část naší práce. Připravujeme ukázku hasičské techniky, činnosti dětí a mládeže, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici s prohlídkou kronik a fotografií, slavnostní schůzi s oceněním členů, taneční zábavu a mši svatou.

Byli jsme vybráni mezi tři nejlepší projekty na našem okrese.