Plán činnosti mladých hasičů

LedenPrvní plánovaná schůzka na 28.1.2022. Uvítání, zhodnocení 2021, plán činnosti, příspěvky  
ÚnorTvorba příspěvků do literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dítěte “procvičování znalostí z 2021 – Požární všestrannost. Podle počasí bruslení x sáňkování

BřezenZískávání odznaků odborností a vybraných specializací. Příprava na jarní branný závod v Pístovicích. Vycházka s nácvikem branného závodu v okolí Studnic. Příprava na PÚ – údržba vybavení a zkouška „nasucho“  
DubenÚčast na branném závodě v Pístovicích – 1x starší, 1x mladší. Příprava na PÚ – zkouška čerpadla, ostrý útok s vodou. Nácvik štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60. Hry v přírodě.

KvětenÚčast na vybraných memoriálech podle aktuálních možností Příprava techniky na PLAMEN  
ČervenPodle personálních možností účast na Jarním kole hry PLAMEN Účast na vybraném memoriálu. Oslovení ZŠ Lipovec nebo ZŠ Morávkova pro možnost využít na podzimní sezonu školní tělocvičnu min. 1x měs. Výlet k ukončení jarní sezony před prázdninami

Prázdniny     Úklid Klubovny a areálu za HZ. Pomoc při organizování Železného hasiče, ukázka útoku starší. Údržba techniky, případně noční soutěž Senetářov LŠI – Michal Kuběna, MLT – Ondřej Ryšánek + instruktoři.

ZáříZačátek sezóny 2022/2023, úklid klubovny, úklid areálu včetně sociálního zázemí, domluvení termínů schůzek
Školení vedoucích mládeže
Příprava na podzimní kolo Hry Plamen:
a)Branný závod: střelba, uzlování, zdravověda, topografie, práce s buzolou, hasební prostředky, značky a povely, lano
b)Štafeta požárních dvojic – v areálu nebo po dohodě na fotbalovém hřišti
ŘíjenÚčast na podzimním kole Hry Plamen
Brigáda na úklid okolí obce
Sportovní činnost v areálu za HZ
ListopadProcvičování uzlů
Účast na Drnovické uzlovačce
Helloweenské přespání v HZ
Zazimování areálu a zbrojnice
ProsinecŠkolení odbornosti mladých hasičů
Přednáška o prevenci požárů – pan Mikulášek
Promítání DVD s Hasičskou tematikou
Vánoční besídka, účast na rozsvěcení stromku

Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 21. ledna. 2022

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za roky 2020 a 2021.

V roce 2020 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, zasedání Valné hromady našeho SDH. Na této akci nám byla předána čestná stuha od hejtmana JmK pana Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor.

Další měsíce už byly bohužel poznamenány postupným omezováním naší činnosti dle nařízení vlády, které reagovaly na zhoršující se situaci ohledně onemocnění Covid-19. Museli jsme proto nejdříve omezit a potom zcela pozastavit naši práci s mládeží. V letních měsících proběhlo opět pár schůzek, než jsme museli schůzky mládeže znovu pozastavit. Všechny velké soutěže, na kterých jsme se v minulých letech s mládeží prezentovali, byly v roce 2020 zrušeny, a proto jsme se soustředili hlavně na volnočasové aktivity a instruktoři se snažili dětem pomoct s organizací volného času. V době letního uvolnění restrikcí jsme uspořádali další, již sedmý, ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce, která byla  poznamenána také nižší účastí závodníků ze spřátelených sborů, na druhou stranu se tím mohl dát větší prostor soutěži Dětský železný hasič.

I zásahová jednotka se musela vypořádat s nově nastalou situací a nejrůznějšími omezeními. I přes tato omezení po celý rok probíhala potřebná údržba hasičské techniky a také výjezdy k zásahům. V rámci údržby a zlepšování naší techniky byl třeba upraven přívěs na požární techniku pro potřeby umístění nového čerpadla na místo původní již dosluhující stříkačky PPS12. Jednotka se zúčastnila několika výjezdů k odstranění spadlých stromů přes komunikace, čerpání vody ze zatopených studní, čištění zaplavené kanalizace, likvidace nebezpečného hmyzu a další technické pomoci obci i spoluobčanům. V neposlední řadě jsme byli také na zásahu v rámci rychlé předlékařské pomoci s AED (automatickým defibrilátorem).

Na počátku roku 2021 jsme bohužel byli stále ve stejné situaci, jako v roce předcházejícím. Platila stále nejrůznější omezující opatření, a proto na začátku roku neproběhla ani naše jinak pravidelná Valná hromada sboru.

Nejvíc se ale omezení dotýkala naší práce s mládeží, neprobíhaly žádné schůzky ani se nekonaly soutěže. Tato situace trvala skoro až do poloviny roku, kdy se přes letní měsíce situace trochu uvolnila a proběhlo několik schůzek většinou zaměřených na volnočasové aktivity.

24. Června 2021 postihla několik obcí na jižní Moravě tragédie nebývalých rozměrů, když se přes ně prohnalo tornádo o síle F3 nebo dokonce F4. Na pomoc těmto obcím se prakticky ihned vydali profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky. Na nás přišla v rámci organizované pomoci řada začátkem července, kdy se na cestu do zpustošených obcí vydala osádka plně obsazeného dodávkového automobilu našeho sboru. I po skončení této organizované pomoci pokračovali někteří naši členové v rámci soukromé iniciativy v pomoci potřebným a do oblasti ještě několikrát odjeli pomáhat. Za to jim patří náš velký dík.

17. Července proběhl v mírně komorní atmosféře další ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků.

Na konci srpna jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se velice povedla a přišlo na ni spoustu lidí z obce i okolí.

Během podzimu se nám podařilo přilákat několik dětí do řad mladých hasičů a také se začali proškolovat noví vedoucí mládeže, kteří nám do budoucna pomůžou dále zlepšit naši práci s mládeží.

Naši členové se i vloni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to i přes všechny překážky se kterými se museli v rámci opatření proti Covid-19 vyrovnat. Stále se každou neděli dopoledne pracovalo na pravidelné údržbě techniky a výcviku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům jednotky za jejich práci, kterou museli odvádět i v této složité situaci.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2022                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Projekt Podpora mladých hasičů Studnice aneb „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit s naším projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice a poprosit Vás o Vaši podporu. S výše uvedeným projektem jsme se umístili mezi finalisty 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a postupujeme tedy do hlasovací fáze programu. Tento program vyhlašuje Nadační fond Tesco ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Celkem se v 10. kole programu zúčastnilo 553 projektových žádostí, jejichž kvalitu a přínos hodnotil odborný garant programu NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti).

O čem tedy projekt Podpora mladých hasičů Studnice je? Cílem projektu je podpořit činnost Mladých hasičů v obci Studnice u Vyškova nákupem sportovního a hasičského vybavení, které využijeme při hasičských soutěžích, výcviku a výchově mladých hasičů. V současné době máme 17 mladých hasičů a dorostenců ve věku od 7 let do 17 let. S dětmi pracujeme celoročně a scházíme se každý týden v pátek. Bohužel teď v době Covidových opatření je naše činnost omezená, ale i přesto se nám v podzimních měsících podařilo do našich řad přilákat několik mladých hasičů.

A jak můžete tedy náš projekt podpořit? Od 17. ledna do 13. února budou mít zákazníci Tesco možnost hlasovat pro náš projekt ve všech prodejnách v daném mikroregionu – nás se tedy týká obchodní dům Tesco Vyškov. Při každém nákupu zákazníci obdrží žeton, který následně mohou využít pro hlasování ve speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní zóny. O nejvyšší nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč budeme usilovat společně se dvěma dalšími postupujícími projekty z našeho mikroregionu.

Více informací o programu Vy rozhodujete, my pomáháme můžete získat zde.

Pokud se rozhodnete náš projekt nákupem v obchodním domě Tesco Vyškov a následným vhozením žetonu podpořit, tak Vám jménem SDH Studnice velice děkuji.