Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 21. ledna. 2022

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za roky 2020 a 2021.

V roce 2020 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, zasedání Valné hromady našeho SDH. Na této akci nám byla předána čestná stuha od hejtmana JmK pana Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor.

Další měsíce už byly bohužel poznamenány postupným omezováním naší činnosti dle nařízení vlády, které reagovaly na zhoršující se situaci ohledně onemocnění Covid-19. Museli jsme proto nejdříve omezit a potom zcela pozastavit naši práci s mládeží. V letních měsících proběhlo opět pár schůzek, než jsme museli schůzky mládeže znovu pozastavit. Všechny velké soutěže, na kterých jsme se v minulých letech s mládeží prezentovali, byly v roce 2020 zrušeny, a proto jsme se soustředili hlavně na volnočasové aktivity a instruktoři se snažili dětem pomoct s organizací volného času. V době letního uvolnění restrikcí jsme uspořádali další, již sedmý, ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce, která byla  poznamenána také nižší účastí závodníků ze spřátelených sborů, na druhou stranu se tím mohl dát větší prostor soutěži Dětský železný hasič.

I zásahová jednotka se musela vypořádat s nově nastalou situací a nejrůznějšími omezeními. I přes tato omezení po celý rok probíhala potřebná údržba hasičské techniky a také výjezdy k zásahům. V rámci údržby a zlepšování naší techniky byl třeba upraven přívěs na požární techniku pro potřeby umístění nového čerpadla na místo původní již dosluhující stříkačky PPS12. Jednotka se zúčastnila několika výjezdů k odstranění spadlých stromů přes komunikace, čerpání vody ze zatopených studní, čištění zaplavené kanalizace, likvidace nebezpečného hmyzu a další technické pomoci obci i spoluobčanům. V neposlední řadě jsme byli také na zásahu v rámci rychlé předlékařské pomoci s AED (automatickým defibrilátorem).

Na počátku roku 2021 jsme bohužel byli stále ve stejné situaci, jako v roce předcházejícím. Platila stále nejrůznější omezující opatření, a proto na začátku roku neproběhla ani naše jinak pravidelná Valná hromada sboru.

Nejvíc se ale omezení dotýkala naší práce s mládeží, neprobíhaly žádné schůzky ani se nekonaly soutěže. Tato situace trvala skoro až do poloviny roku, kdy se přes letní měsíce situace trochu uvolnila a proběhlo několik schůzek většinou zaměřených na volnočasové aktivity.

24. Června 2021 postihla několik obcí na jižní Moravě tragédie nebývalých rozměrů, když se přes ně prohnalo tornádo o síle F3 nebo dokonce F4. Na pomoc těmto obcím se prakticky ihned vydali profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky. Na nás přišla v rámci organizované pomoci řada začátkem července, kdy se na cestu do zpustošených obcí vydala osádka plně obsazeného dodávkového automobilu našeho sboru. I po skončení této organizované pomoci pokračovali někteří naši členové v rámci soukromé iniciativy v pomoci potřebným a do oblasti ještě několikrát odjeli pomáhat. Za to jim patří náš velký dík.

17. Července proběhl v mírně komorní atmosféře další ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků.

Na konci srpna jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se velice povedla a přišlo na ni spoustu lidí z obce i okolí.

Během podzimu se nám podařilo přilákat několik dětí do řad mladých hasičů a také se začali proškolovat noví vedoucí mládeže, kteří nám do budoucna pomůžou dále zlepšit naši práci s mládeží.

Naši členové se i vloni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to i přes všechny překážky se kterými se museli v rámci opatření proti Covid-19 vyrovnat. Stále se každou neděli dopoledne pracovalo na pravidelné údržbě techniky a výcviku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům jednotky za jejich práci, kterou museli odvádět i v této složité situaci.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2022                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice