Seznam starostů, velitelů a jednatelů SDH Studnice

Rok Starosta
/ Předseda
Velitel Jednatel
1889-1891 Adolf
Štelcl
Julius
Štelcl
Jan
Štreit
1891-1907 Adolf
Štelcl
Jan
Pořízek
Jan
Štreit
1907-1909 Adolf
Štelcl
Jan
Štelcl
Jan
Štreit
1909-1921 Adolf
Štelcl
Jan
Štelcl
František
Homola
1921-1923 Adolf
Štelcl
Jan
Štelcl
Josef
Orálek
1923-1924 Adolf
Štelcl
Karel
Konečný
Josef
Orálek
1924-1926 Adolf
Štelcl
Karel
Konečný
Michal
Jančík
1926-1931 Tomáš
Héč
Karel
Konečný
František
Hudec
1931-1933 Tomáš
Héč
Metoděj
Vlček
Jan
Štelcl
1933-1934 Antonín
Zouhar
Metoděj
Vlček
Jan
Štelcl
1934-1935 Antonín
Zouhar
Jan
Pliska
Jiljí
Vykydal
1935-1937 Antonín
Zouhar
Řehoř
Kocourek
Jiljí
Vykydal
1937-1938 Jan
Štelcl
Řehoř
Kocourek
Jan
Štelcl
1938-1939 Jan
Štelcl
Řehoř
Kocourek
Robert
Švec
1939-1940 František
Crhonek
Řehoř
Kocourek
Robert
Švec
1940-1942 František
Crhonek
Řehoř
Kocourek
Řehoř
Kocourek
1942-1945 válka válka válka
1945-1948 Tomáš
Héč
Řehoř
Kocourek
Josef
Pořízek
1948-1950 Josef
Trněný
František
Pliska
Josef
Pořízek
1950-1953 Josef
Trněný
Josef
Koutný
Josef
Pořízek
1953-1955 Josef
Trněný
Jan
Pernica
Josef
Koutný
1955-1957 Josef
Trněný
Josef
Kocourek
Josef
Koutný
1957-1958 Josef
Trněný
Jan
Pernica
Karel
Ryšánek
1958-1960 Josef
Trněný
Josef
Koutný
Karel
Ryšánek
1960-1962 Josef
Trněný
Karel
Ryšánek
Jiljí
Koutný
1962-1964 Josef
Trněný
Josef
Kocourek
Antonín
Šantavý
1964-1968 Josef
Trněný
Alois
Tesař
Antonín
Šantavý
1968-1970 Josef
Trněný
Rostislav
Štafa
Antonín
Šantavý
1970-1972 Alois
Tesař
Rostislav
Štafa
Antonín
Šantavý
1972-1974 Josef
Štaffa
Josef
Orálek
Jiří
Hudec
1974-1976 Josef
Štaffa
Antonín
Šantavý
Josef
Trněný
1976-1983 Josef
Štaffa
Vladimír
Koutný
Josef
Trněný
1983-1987 Josef
Štaffa
Josef
Štaffa
Josef
Trněný
1987-1988 Josef
Štaffa
Milan
Formánek
Jiří
Hudec
1988-1991 Josef
Štaffa
Milan
Formánek
Josef
Koutný
1991-1997 Vladimír
Koutný
Milan
Formánek
Jaroslav
Sedláček
1997-1998 Vladimír
Koutný
Milan
Formánek
Aleš
Procházka
1998-2000 Vladimír
Koutný
Metoděj
Mikulášek
Aleš
Procházka
2000-2005 Michal
Kuběna
Metoděj
Mikulášek
Aleš
Procházka
2005-2019 Aleš
Procházka
Metoděj
Mikulášek
Aleš
Procházka