Historie SDH Studnice a Odrůvky

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Studnicích založen v roce 1889. Popudem k založení byl vznik Župní hasičské jednoty hejtmanství vyškovského ze dne 29. ledna 1888, kterou tvořilo 18 hasičských sborů, které působily na území dnešního okresu Vyškov.

Prvním zakladatelem sboru byl p. Julius Štelc, který byl následován svým bratrem, tehdejším starostou obce p. Adolfem Štelclem. Jak se dozvídáme ze starých dokumentů: „Byli členové obecního představenstva sboru příznivi, avšak valná většina členů obecního výboru byla proti založení sboru hasičského.“ Prvním předsedou sboru byl zvolen Adolf Štelc, náčelníkem Josef Štelc a jednatelem Jan Streit. Dalšími členy byli Josef Pliska, Tomáš Ryšánek, Jan Ambroz, Jan Pernica, Josef Procházka, Karel Přikryl a František Kocourek. Sbor byl nejdříve vybaven dvoukolovou ruční stříkačkou, kterou jsme dostali jako dar od obce. Následně si naši předchůdci pořídili novou čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi za 500 zlatých, kterou vyrobila firma R.A.Smekal – Čechy u Prostějova (Čechy pod Kosířem). Tato stříkačka byla v roce 1932 nahrazena účinnější motorovou za cenu 29 tisíc Kč. Další výbavu tvořila putnová stříkačka, jeden jednodílný a jeden čtyřdílný žebř, výzbroj a oděvy pro 40 mužů, vše v úhrnné ceně 1483 zlatých 70 krejcarů. Za prvních devět roků své existence se zúčastnil u likvidace 22 požárů. Prvním zásahem hasičů byla likvidace požáru hospodářské budovy Františka Hudce z čísla 23 dne 31. května 1890. Jedním z největších zásahů byl jistě ten z 13. května 1907, kdy kvůli silnému větru, který oheň šířil, hořelo devět obytných budov a šest stodol. Mimo velkou materiální škodu jedna osoba uhořela a na lokalizaci požáru se nakonec museli podílet i jednotky z okolí.

Studničtí hasiči zasahovali také několikrát v sousedních Odrůvkách. Nakonec i zde byl 29. března  1925 založen sbor dobrovolných hasičů, který měl 16 členů. Prvním starostou byl Jan Crhonek a náčelníkem Rajmund Beneš. První dva roky měli stříkačku zapůjčenou ze Studnic, aby si následně koupili vlastní od SDH Senetářov za 7000 Kč.

V letech 1939 – 1945, po rozšíření vojenské střelnice došlo k vystěhování obcí Krásenko, Studnice, Rychtářov, Lhota, Opatovice, Hamiltony, Radslavice, Pařezovice, Zelená Hora a Podivice a jejich hasičský majetek byl předán okolním sborům. Naše stříkačka tehdy připadla do sboru v Drysicích, ten ji pak v roce 1946 vrátil.

Po druhé světové válce dochází k obnově těchto sborů a nákupu nové techniky.  V roce 1950 byl postaven nový sušák na hadice a v r. 1954 byla motorová stříkačka vylepšena o bateriové zapalování. Byl rovněž pořízen a přestavěn původně vojenský automobil „Horch“. V roce 1964 začala v rámci akce Z stavba hasičské zbrojnice, která byla předána do užívání 1. srpna 1965. Během následujících let docházelo k další obměně techniky a tak se v našem sboru vystřídali automobily Tatra 805, Cisterna RN, cisterna na podvozku ZIL a Škoda 706 RTHP. V roce 1979 byl pořízen dopravní automobil AVIA 30 DVS 12, který sloužil až do roku 2017.